nuffnang

Wednesday, January 23, 2013

Senarai nama Allah, Malaikat, Rasul dan kitab

Selepas mengetahui asasnya, mengetahui nama-nama malaikat, rasul dan kitab juga perlu sebagai orang islam.

 • Senarai nama-nama Allah
          1. Ar-Rahman (Ar Rahman) Artinya Yang Maha Pemurah
          2. Ar-Rahim (Ar Rahim) Artinya Yang Maha Mengasihi
          3. Al-Malik (Al Malik) Artinya Yang Maha Menguasai / Maharaja Teragung
          4. Al-Quddus (Al Quddus) Artinya Yang Maha Suci
          5. Al-Salam (Al Salam) Artinya Yang Maha Selamat Sejahtera
          6. Al-Mu'min (Al Mukmin) Artinya Yang Maha Melimpahkan Keamanan
          7. Al-Muhaimin (Al Muhaimin) Artinya Yang Maha Pengawal serta Pengawas
          8. Al-Aziz (Al Aziz) Artinya Yang Maha Berkuasa
          9. Al-Jabbar (Al Jabbar) Artinya Yang Maha Kuat Yang Menundukkan Segalanya
        10. Al-Mutakabbir (Al Mutakabbir) Artinya Yang Melengkapi Segala kebesaranNya
        11. Al-Khaliq (Al Khaliq) Artinya Yang Maha Pencipta
        12. Al-Bari (Al Bari) Artinya Yang Maha Menjadikan
        13. Al-Musawwir (Al Musawwir) Artinya Yang Maha Pembentuk
        14. Al-Ghaffar (Al Ghaffar) Artinya Yang Maha Pengampun

        15. Al-Qahhar (Al Qahhar) Artinya Yang Maha Perkasa
        16. Al-Wahhab (Al Wahhab) Artinya Yang Maha Penganugerah
        17. Al-Razzaq (Al Razzaq) Artinya Yang Maha Pemberi Rezeki
        18. Al-Fattah (Al Fattah) Artinya Yang Maha Pembuka
        19. Al-'Alim (Al Alim) Artinya Yang Maha Mengetahui
        20. Al-Qabidh (Al Qabidh) Artinya Yang Maha Pengekang
        21. Al-Basit (Al Basit) Artinya Yang Maha Melimpah Nikmat
        22. Al-Khafidh (Al Khafidh) Artinya Yang Maha Perendah / Pengurang
        23. Ar-Rafi' (Ar Rafik) Artinya Yang Maha Peninggi
        24. Al-Mu'izz (Al Mu'izz) Artinya Yang Maha Menghormati / Memuliakan
        25. Al-Muzill (Al Muzill) Artinya Yang Maha Menghina
        26. As-Sami' (As Sami) Artinya Yang Maha Mendengar
        27. Al-Basir (Al Basir) Artinya Yang Maha Melihat
        28. Al-Hakam (Al Hakam) Artinya Yang Maha Mengadili
        29. Al-'Adl (Al Adil) Artinya Yang Maha Adil
        30. Al-Latif (Al Latif) Artinya Yang Maha Lembut serta Halus
        31. Al-Khabir (Al Khabir) Artinya Yang Maha Mengetahui
        32. Al-Halim (Al Halim) Artinya Yang Maha Penyabar
        33. Al-'Azim (Al Azim) Artinya Yang Maha Agung
        34. Al-Ghafur (Al Ghafur) Artinya Yang Maha Pengampun
        35. Asy-Syakur (Asy Syakur) Artinya Yang Maha Bersyukur
        36. Al-'Aliy (Al Ali) Artinya Yang Maha Tinggi serta Mulia
        37. Al-Kabir (Al Kabir) Artinya Yang Maha Besar
        38. Al-Hafiz (Al Hafiz) Artinya Yang Maha Memelihara
        39. Al-Muqit (Al Muqit) Artinya Yang Maha Menjaga
        40. Al-Hasib (Al Hasib) Artinya Yang Maha Penghitung
        41. Al-Jalil (Al Jalil) Artinya Yang Maha Besar serta Mulia
       42. Al-Karim (Al Karim) Artinya Yang Maha Pemurah
       43. Ar-Raqib (Ar Raqib) Artinya Yang Maha Waspada
       44. Al-Mujib (Al Mujib) Artinya Yang Maha Pengkabul
       45. Al-Wasi' (Al Wasik) Artinya Yang Maha Luas
       46. Al-Hakim (Al Hakim) Artinya Yang Maha Bijaksana
       47. Al-Wadud (Al Wadud) Artinya Yang Maha Penyayang
       48. Al-Majid (Al Majid) Artinya Yang Maha Mulia
       49. Al-Ba'ith (Al Baith) Artinya Yang Maha Membangkitkan Semula
       50. Asy-Syahid (Asy Syahid) Artinya Yang Maha Menyaksikan
       51. Al-Haqq (Al Haqq) Artinya Yang Maha Benar
       52. Al-Wakil (Al Wakil) Artinya Yang Maha Pentadbir
       53. Al-Qawiy (Al Qawiy) Artinya Yang Maha Kuat
       54. Al-Matin (Al Matin) Artinya Yang Maha Teguh
       55. Al-Waliy (Al Waliy) Artinya Yang Maha Melindungi
       56. Al-Hamid (Al Hamid) Artinya Yang Maha Terpuji
       57. Al-Muhsi (Al Muhsi) Artinya Yang Maha Penghitung
       58. Al-Mubdi (Al Mubdi) Artinya Yang Maha Pencipta dari Asal
       59. Al-Mu'id (Al Muid) Artinya Yang Maha Mengembali dan Memulihkan
       60. Al-Muhyi (Al Muhyi) Artinya Yang Maha Menghidupkan
       61. Al-Mumit (Al Mumit) Artinya Yang Mematikan
       62. Al-Hayy (Al Hayy) Artinya Yang Senantiasa Hidup
       63. Al-Qayyum (Al Qayyum) Artinya Yang Hidup serta Berdiri Sendiri
       64. Al-Wajid (Al Wajid) Artinya Yang Maha Penemu
       65. Al-Majid (Al Majid) Artinya Yang Maha Mulia
       66. Al-Wahid (Al Wahid) Artinya Yang Maha Esa
       67. Al-Ahad (Al Ahad) Artinya Yang Tunggal
       68. As-Samad (As Samad) Artinya Yang Menjadi Tumpuan
       69. Al-Qadir (Al Qadir) Artinya Yang Maha Berupaya
       70. Al-Muqtadir (Al Muqtadir) Artinya Yang Maha Berkuasa
       71. Al-Muqaddim (Al Muqaddim) Artinya Yang Maha Menyegera
       72. Al-Mu'akhkhir (Al Muakhir) Artinya Yang Maha Penangguh
       73. Al-Awwal (Al Awwal) Artinya Yang Pertama
       74. Al-Akhir (Al Akhir) Artinya Yang Akhir
       75. Az-Zahir (Az Zahir) Artinya Yang Zahir
       76. Al-Batin (Al Batin) Artinya Yang Batin
       77. Al-Wali (Al Wali) Artinya Yang Wali / Yang Memerintah
       78. Al-Muta'ali (Al Muta Ali) Artinya Yang Maha Tinggi serta Mulia
       79. Al-Barr (Al Barr) Artinya Yang banyak membuat kebajikan
       80. At-Tawwab (At Tawwab) Artinya Yang Menerima Taubat
       81. Al-Muntaqim (Al Muntaqim) Artinya Yang Menghukum Yang Bersalah
       82. Al-'Afuw (Al Afuw) Artinya Yang Maha Pengampun
       83. Ar-Ra'uf (Ar Rauf) Artinya Yang Maha Pengasih serta Penyayang
       84. Malik-ul-Mulk (Malikul Mulk) Artinya Pemilik Kedaulatan Yang Kekal
       85. Dzul-Jalal-Wal-Ikram (Dzul Jalal Wal Ikram) Artinya Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan
       86. Al-Muqsit (Al Muqsit) Artinya Yang Maha Saksama
       87. Al-Jami' (Al Jami) Artinya Yang Maha Pengumpul
       88. Al-Ghaniy (Al Ghaniy) Artinya Yang Maha Kaya Dan Lengkap
       89. Al-Mughni (Al Mughni) Artinya Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan
       90. Al-Mani' (Al Mani) Artinya Yang Maha Pencegah
       91. Al-Darr (Al Darr) Artinya Yang Mendatangkan Mudharat
       92. Al-Nafi' (Al Nafi) Artinya Yang Memberi Manfaat
       93. Al-Nur (Al Nur) Artinya Cahaya
       94. Al-Hadi (Al Hadi) Artinya Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk
       95. Al-Badi' (Al Badi) Artinya Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya
       96. Al-Baqi (Al Baqi) Artinya Yang Maha Kekal
       97. Al-Warith (Al Warith) Artinya Yang Maha Mewarisi
       98. Ar-Rasyid (Ar Rasyid) Artinya Yang Memimpin Kepada Kebenaran
       99. As-Sabur (As Sabur) Artinya Yang Maha Penyabar / Sabar

                                                                                                  sumber: organisasi.org

 • Senarai nama-nama Malaikat
         1) Malaikat Jibril - Menyampaikan wahyu
         2) Malaikat Mikail - Menyebarkan rezeki dan menurunkan hujan
         3) Malaikat Israfil -  Meniupkan Sangkakala
         4) Malaikat Izrail - Mencabut nyawa Makhluk hidup
         5) Malaikat Raqib - Mencatat amal kebaikan manusia
         6) Malaikat Atid -  Mencatat amal keburukan manusia
         7) Malaikat Munkar -  Menanyakan mayat di alam kubur ( Barzakh )
         8) Malaikat Nakir -  Menanyakan mayat di alam kubur ( Barzakh )
         9) Malaikat Malik - Menjaga pintu neraka
       10) Malaikat Ridwan - Menjaga pintu Syurga


 • Senarai 25 nama-nama Rasul
  1. Adam
  2. Idris
  3. Nuh
  4. Hud
  5. Soleh
  6. Ibrahim
  7. Lut
  8. Ismail
  9. Ishak
  10. Ya’akob
  11. Yusuf
  12. Ayub
  13. Syui’b
  14. Musa
  15. Harun
  16. Zulkifli
  17. Daud
  18. Sulaiman
  19. Ilyas
  20. Ilyasa’
  21. Yunus
  22. Zakaria
  23. Yahya
  24. Isa
  25. Muhammad s.a.w.

 • Senarai 4 nama-nama Kitab
  1. Taurat - diturunkan kepada Nabi Musa AS.
  2. Zabur - diturunkan kepada Nabi Daud AS.
  3. Injil - diturunkan kepada Nabi Isa AS.
  4. Al-Quran - diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.